Aktuelt:


"Konkurrenceretten siden sidst" 

Oplæg v/ advokaterne Morten Kofmann og Bart A. Creve – begge fra Kromann Reumert.

Mødet finder sted onsdag den 24. maj 2017, kl. 15.30 – 18.00 hos Kromann Reumert, Sundkrogsgade 5, 2100 København Ø.

Hvis tidspunktet er lidt tidligt for nogen, har oplægsholderne nævnt udtrykkeligt, at man også kan liste ind senere.


Dansk Forening for Europaret

 

Dansk Forening for Europaret blev stiftet den 7. maj 1973 og har som formål at forøge kendskabet til de retlige spørgsmål, som vedrører den Europæiske Union.

Foreningen arrangerer foredrag og konferencer om EU-retlige emner samt økonomiske og politiske spørgsmål i forbindelse med EU-samarbejdet. Der holdes 4-6 møder om året.

Foreningen er sammen med de tilsvarende foreninger i andre EU-lande medlem af Fédération Internationale pour le Droit Européen, F.I.D.E., der hvert andet år afholder en større konference for medlemmerne af de nationale foreninger med deltagelse af dommere og højtstående embedsmænd fra EU-institutionerne.
 
Medlemsskab af Foreningen er åbent for enhver, der er interesseret i europaretlige spørgsmål.


FIDE XXVI Congress website
MERE.INFO logo